Piotr Owczarek

adwokat

Wspólnik i założyciel kancelarii CGO Legal Chajdas, Gawlak, Owczarek sp. k. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Estoński CIT cieszy się dużym zainteresowaniem z powodu korzystnego efektywnego opodatkowania wspólników spółek, które wybrały tę formę opodatkowania. Wynika to z możliwości odliczenia od PIT wspólnika z tytułu dywidendy części CIT należnego od spółki.

Wraz ze wzrostem popularności tej formy opodatkowania pojawiły się jednak wątpliwości. Czy wspomniane odliczenie będzie mogło znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do zaliczek na poczet dywidendy czy też dopiero w rozliczeniu rocznym?

W ostatnim czasie stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w tej kwestii uległo zmianie na korzyść podatników.

W poniższym artykule wyjaśniam czy w aktualnym stanie prawnym istnieje możliwość zastosowania tzw. mechanizmu odliczenia estońskiego CIT przy wypłacie zaliczek na poczet dywidendy na rzecz wspólnika/udziałowca/akcjonariusza (art. 30a ust. 19 ustawy o PIT).

Czytaj dalej >>>

Dziś nie o podatkach, a o drugim najistotniejszym motywie tego bloga – prawie spółek. Wszystko za sprawą nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie 13 października bieżącego roku.

Noweli, która wprowadziła do KSH regulacje dotyczące funkcjonowania grup spółek oraz przyniesie wiele istotnych zmian w zakresie zarządzania i nadzoru nad spółkami kapitałowymi.

I. Uregulowania dotyczące grup spółek (tzw. prawo holdingowe)

Nowe regulacje stanowią próbę odpowiedzi na pojawiające się od dłuższego czasu w praktyce obrotu gospodarczego problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem spółkami wchodzącymi w skład grup spółek.

Do tej pory członkowie zarządu i innych organów spółki mieli prawną powinność działania jedynie w interesie podmiotu, który reprezentują.

Uregulowania dotyczące grup spółek - wyjaśnia Piotr Owczarek - adwokat

Praktyka jednak, doprowadzała do sytuacji, w której byli oni „naciskani” bądź instruowani przez wspólników, którymi wielokrotnie są inne spółki prawa handlowego, by działać także w ich interesie lub interesie holdingu, jako ogółu.

Czytaj dalej >>>

Na wstępie chciałbym przeprosić za długą przerwę w publikacjach. Niestety, 3 dni po umieszczeniu przeze mnie na blogu ostatniego artykułu, miały miejsce zdarzenia za naszą ukraińską granicą, które na długo zdominowały nasze myśli i pochłonęły znaczną część energii i czasu.

Pomimo, że konflikt trwa i niezależnie od pomocy Ukrainie, o której ciągle staramy się pamiętać, czas jednak wrócić do codzienności także na łamach niniejszego bloga.

Dziś zatem przedstawię Wam główne zmiany w założeniach Polskiego Ładu, które zapowiedział rząd, w ślad za czym w dniu 24 marca 2022r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej znajdziecie podsumowanie kluczowych zmian, które zgodnie z najnowszym projektem z dnia 12 kwietnia, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku:

I. Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej

Projekt przewiduje likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. w ustawie PIT. Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Czytaj dalej >>>

Estoński CIT 2.0(22)

Piotr Owczarek21 lutego 20225 komentarzy

Początek roku stoi pod znakiem zasłużonej krytyki znacznej części przepisów zwanych Polskim Ładem i dużego zamieszania związanego z ich wdrażaniem.

Należy jednak zauważyć, że oprócz krytykowanych rozwiązań i błędów, spowodowanych m.in. pośpiechem w uchwaleniu nowelizacji ustaw podatkowych, Polski Ład przyniósł bardzo pozytywne zmiany w zasadach tzw. estońskiego CIT.

Estoński, czyli jaki?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na gruncie omawianych regulacji:

Zysk pozostawiony w spółce jest wolny od opodatkowania podatkiem CIT tak długo, jak długo nie zostanie on wypłacony do majątku wspólników i w tej jedynie wysokości dochodzi do jego opodatkowania.

Warto przypomnieć, że Estoński CIT (swoją nazwę zawdzięcza krajowi, w którym podobne rozwiązania funkcjonują od wielu lat) obowiązuje w Polsce już od początku zeszłego roku. W swojej pierwotnej wersji był jednak bardziej skomplikowany, mniej elastyczny i obwarowany licznymi ograniczeniami, które spowodowały, że w 2021 roku z instytucji tej skorzystało jedynie ok. 300 spółek.

Czytaj dalej >>>

Początek roku przyniósł ogromny wzrost zainteresowania stosunkowo mało popularną dotychczas formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce tj. spółką komandytowo-akcyjną.

Stało się tak za sprawą kilku głośnych wypowiedzi w mediach elektronicznych, wskazujących na zalety tej właśnie spółki prawa handlowego, po zmianach podatkowych zwanych Polskim Ładem, obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku.

Zalety spółki komandytowo-akcyjnej po 01.01.2022 r.

Istotnie, za rozważeniem spółki komandytowo-akcyjnej jako korzystnej formy prowadzenia działalności, przemawia obecnie sporo argumentów:

1 – Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (podobnie jak chociażby wspólnicy spółki z o.o.) nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne). Taka regulacja funkcjonowała dotychczas i przepisy PŁ jej nie zmieniły.

2 – Działając w formie S.K.A. nie zapłacimy tzw. daniny solidarnościowej (należnej w wysokości 4% od nadwyżki ponad dochód 1 mln złotych), jako że spółka ta nie została wymieniona w katalogu przewidzianym w art. 30h ustawy o PIT.

Czytaj dalej >>>