Piotr Owczarek

adwokat

Wspólnik i założyciel kancelarii CGO Legal Chajdas, Gawlak, Owczarek sp. k. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego...
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

O blogu

Blog Dla Spółek skierowany jest przede wszystkim do wspólników i członków organów zarządczych oraz nadzorczych spółek prawa handlowego, prowadzących działalność gospodarczą na szerszą, w tym międzynarodową skalę. Celem publikowanych przeze mnie treści jest wskazywanie bezpiecznych i korzystnych rozwiązań, a także pomoc w rozwoju Waszych przedsiębiorstw. Omawiane zagadnienia powinny także zainteresować osoby, które z uwagi na skalę swojej jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej planują ich przekształcenie w bardziej złożone, bezpieczne i perspektywiczne struktury prawne.

Jakie tematy poruszam?

Przede wszystkim opisuję tu najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców instytucje prawno-podatkowe, a także korzystne i efektywne sposoby bieżącego kierowania działaniami podmiotów gospodarczych. W ostatnim czasie, z oczywistych względów swoją uwagę skupiam na zmianach ustaw, zwanych Polskim Ładem.

Oczywiście, zakres niniejszego bloga nie ogranicza się wyłącznie do analizy zmian podatkowych, które weszły w życie z początkiem 2022 roku. Opisywane i omawiane są także pozostałe, wybrane zagadnienia, kluczowe w mojej ocenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorców w Polsce. Piszę o tym, czym zajmuję się w codziennej pracy. Oprócz aspektów podatkowych będą to zatem tematy związane z prawem spółek handlowych, umowami w obrocie gospodarczym, w tym obrocie międzynarodowym, a także bieżące case study, dotyczące tych gałęzi gospodarki, w których działają moi Klienci, a więc m.in. handlu, branży budowlanej, najmie komercyjnym czy zamówieniach publicznych.

Na bieżąco będę Was także informował o wszystkich najważniejszych, krajowych i unijnych zmianach legislacyjnych, wpływających na zasady prowadzenia przez spółki działalności gospodarczej w Polsce, w ujęciu gospodarczym, podatkowym, cywilnym czy administracyjnym.

Dzielę się wiedzą teoretyczną, zdobywaną w ramach mojej pracy zawodowej i naukowej, ale także praktyczną – orzeczeniami czy decyzjami administracyjnymi, które zapadają w prowadzonych przeze mnie lub inne osoby z kancelarii sprawach.

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszam Cię do bezpośredniego kontaktu: piotr.owczarek@cgolegal.pl

***